දත්ත ආරක්ෂණ සහ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය

දත්ත ආරක්ෂණ සහ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය

අපේ සමාගම AAAA ADVISER (https://immi.center) සහ එහි සේවකයින් ඔබගේ රහස්‍ය දත්ත සහ ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත. අපි ඔබේ දත්ත රැස් කරන්නේ කෙසේද සහ භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්න අපි පහත දක්වා ඇත.

1. අපි ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු සහ දත්ත භාවිතා කරන ආකාරය

AAAA ADVISER අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට උපකාර කිරීම සඳහා පරිපාලන සහ පාරිභෝගික සහාය පිළිබඳ ගැටළු විසඳීමට ඔබේ දත්ත සහ පුද්ගලික තොරතුරු රැස් කිරීම සහ භාවිතා කිරීම. සියලුම නීති සහ කොන්ත්‍රාත්තු වලට අනුකූල වීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපි ඔබේ දත්ත සහ පුද්ගලික තොරතුරු භාවිතා කරමු.

2. අලෙවිකරණ අරමුණු සඳහා ඔබේ තොරතුරු සහ දත්ත භාවිතා කිරීම

ඔබගේ සියලු පුද්ගලික තොරතුරු පසුව ප්‍රවර්ධන අරමුණු සඳහා භාවිතා නොකිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර info@vnz.bz හි අප හා සම්බන්ධ වන්න. එවිට ඔබට අපෙන් කිසිදු අලෙවිකරණ දීමනා හෝ වෙනත් දැනුම්දීම් නොලැබෙන බවට අපි සහතික වෙමු.

3. පුද්ගලික තොරතුරු සහ පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීම

අපගේ සමාගම සතු සියලු තොරතුරු AAAA ADVISER එකතු කිරීම අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් ලෙස ඔබෙන් කෙලින්ම අප වෙත පැමිණේ. ඔබගේ සියලු දත්ත තෙවන පාර්ශවයන් විසින් භාවිතා කිරීමට හැකියාවක් නොමැතිව විශ්වසනීයව ආරක්ෂා කර අපගේ සමාගම තුළ ගබඩා කර ඇත. අපගේ සේවාවන් සඳහා සහාය සහ පරිපාලනය සැපයීම සඳහා අපි ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු සාධාරණ කාලයක් ගබඩා කරමු.


4. ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු අපගේ සමාගම එකතු කරයි

කාර්යාලය, දුරකථන, ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නිවේදන ක්‍රම මෙන්ම අපගේ අන්තර්ජාල සම්පතට පිවිසීමෙන් අපගේ සමාගම හා සම්බන්ධ වන විට, ඉහත සන්නිවේදනය සහ සම්බන්ධතා ක්‍රම භාවිතා කරමින් ඇණවුම් කරන පරිශීලකයින් සහ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ දත්ත අපි රැස් කරන්නෙමු.


අප රැස් කරන දත්ත වලට වෙළඳ දැන්වීම් සමඟ අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය, ජාල පිළිබඳ තොරතුරු, පද්ධති පිළිබඳ දත්ත, සන්නිවේදනය සහ සම්බන්ධතා උපාංග, අපගේ සමාගම විසින් යවන ලද හෝ ලැබුනු පණිවිඩ යවන්නා සහ ලබන්නන් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් විය හැකිය. අපගේ සේවාවන් හෝ සම්පත් වලට ඇතුල් වන වේලාව සහ ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු අපි රැස්කරනු ඇත. අපි සම්බන්ධතා වල කාලසීමාව, ක්ලික් කිරීම් ගලායාම සහ වෙනත් ඕනෑම පද්ධති දත්ත පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරන්නෙමු.
මෙම තොරතුරු මඟින් ඔබ සහ ඔබගේ පිවිසුම් ස්ථාන සහ වෙනත් සමාගම් දැක්විය හැකිය.

ඔබගේ දත්ත ගැන ඔබ කනස්සල්ලට පත්ව සිටී නම්, ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවිය නිර්නාමිකව ගවේෂණය කළ හැකිය.

ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි, ඔබගේ අනන්‍යතාවයට යටත්ව අපි ඔබ ගැන ගබඩා කරන තොරතුරු ඔබට ලබා දිය හැකිය. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන කොන්දේසි සහ එසේ කිරීමට අයිතිය ඇති නිල ආයතනවල නිල ඉල්ලීම් හැර ඔබේ තොරතුරු වෙනත් පරිශීලකයින්ට ලබා ගත නොහැක.

අපි අපගේ වෙබ් අඩවියට පැමිණෙන අමුත්තන් පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරන්නෙමු, අපගේ සමාගම හා සම්බන්ධ වන විට ඊමේල් ලිපින එකතු කරන්නෙමු, අපගේ සමාගම අපගේ සම්බන්ධතා මධ්‍යස්ථානයට හෝ දුරකථනයෙන් සේවකයෙකුට සම්බන්ධ වන විට දුරකථන අංක සහ ජංගම දත්ත රැස් කරයි.

අපගේ සමාගම එකතු කරන තොරතුරු ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ අපගේ සේවය, අපගේ අන්තර්ජාල සම්පත සහ අපගේ සමස්ත වැඩ කටයුතු අභ්‍යන්තර විශ්ලේෂණය සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ය.

ඔබට භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ අවස්ථාව සහ මෙම බෙදාහැරීමේ රක්ෂණය හැර ඔබේ තොරතුරු කිසිවක් තෙවන පාර්ශවයකට මාරු නොකෙරේ. මේ අවස්ථාවේ දී අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ඔබේ ලිපිනයට සහ රක්ෂණයට භාණ්ඩ ලබා දෙන සමාගමට මාරු කරනු ලැබේ. සමාගම. අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ දුරකථනයෙන් භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සඳහා ඇණවුමක් ලබා දීමෙන්, ඔබේ භාණ්ඩය ඔබේ ලිපිනයට සහ එහි රක්ෂණයට බෙදා හැරීම සංවිධානය කිරීමට වගකිව යුතු තෙවන පාර්ශවයකට ඔබේ තොරතුරු සැපයීමට ඔබ එකඟ වේ.

ඔබගේ ඇණවුමේ සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් ලෙස අවශ්‍ය පණිවිඩ හැර වෙනත් පණිවිඩ අපෙන් ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නැතිනම්, ඔබට අපගේ ලිපිනයට ලිවිය හැකිය: info@vnz.bz

5. තොරතුරු ගබඩා කිරීමේ ක්‍රම සහ රාක්ක කාලය

අපි ඔබේ තොරතුරු අපගේ පාරිභෝගික පදනමේ ගබඩා කරමු. මෙම තොරතුරු අපගේ සමාගම විසින් භාවිතා කරනු ඇති අතර සාධාරණ කාලයක් ගබඩා කරනු ලැබේ. විමසීම් සැපයීමට සහ අපගේ සේවාවන් හා දත්ත ගබඩා කිරීමේ නීතියේ අවශ්‍යතා විසඳීමට අපට මෙම තොරතුරු අවශ්‍ය වේ. ඔබ අපගේ සමාගමේ සේවාවන් තවදුරටත් භාවිතා නොකළද, අපගේ සේවය සහ විකිණීම අවසන් වූ පසු මෙම තොරතුරු ගබඩා කිරීමේ අයිතිය අප සතුය. නීතිය හෝ නියාමන බලධාරීන් සහ උපදෙස් අපට තව දුරටත් තබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන්නේ නම්, සියලු තොරතුරු සාධාරණ කාලයක් සඳහා ගබඩා කරනු ලැබේ.

6. තෙවන පාර්ශව

ඔබ වෙනුවෙන් අපගේ ඇණවුම ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධ තෙවන පාර්ශවයකට ඔබේ තොරතුරු මාරු කිරීමට අපට අයිතියක් ඇත. ඔබගේ අතිරේක අවසරයකින් තොරව, අපි ඔබේ තොරතුරු බෙදා හැරීමේ සේවා, මෙම භාණ්ඩ බෙදා හැරීමට අදාළ රක්ෂණ සමාගම් වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරමු. මෙම ඇණවුම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඔබගේ සම්පූර්ණ ලිපිනය, නම සහ වාසගම, දුරකථන අංකය සහ වෙනත් දත්ත මාරු කිරීමට අපට අයිතියක් ඇත. අපි සියලු තොරතුරු සපයන්නේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සහ ගබඩා කිරීම පිළිබඳ නීතියට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වන සමාගම්වලට පමණි. ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි, ඔබේ දත්ත ලබා දුන්නේ කාටද සහ කවදාද යන්න අපෙන් තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් තෙවන පාර්ශවයකට මාරු කරනු ලැබේ, රාජ්‍ය බලධාරීන්ගේ ඉල්ලීම් හැර, ඇත්නම්.

7. විද්‍යුත් තැපැල් ඇඟවීම්, ලිපි හුවමාරු, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවර්ධන

හැකි ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබ අප සමඟ ඇණවුමක් කළහොත් ඔබට දැනුම් දීම්, ලිපි හුවමාරු කර ගැනීමට, දුරකථනයෙන් හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අපට අයිතියක් ඇත. සියලුම සම්බන්ධතා ලබා ගත හැක්කේ අප විසින් සපයනු ලබන සන්නිවේදන මාධ්‍යයන් මත පමණි. අපගේ නිෂ්පාදන, වට්ටම් සහ ප්‍රවර්ධන පිළිබඳ තොරතුරු කලාතුරකින් ඔබට යැවීමේ අයිතිය අප සතුය. උපදෙස් අනුගමනය කිරීමෙන් හෝ info@vnz.bz හි අපට ලිවීමෙන් මෙම දැනුම්දීම් ලැබීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබට අයිතියක් ඇත.

8. විද්‍යුත් ලිපි හුවමාරුව අධීක්ෂණය කිරීම

ආරක්ෂක පාලනයේ කොටසක් ලෙස, අපගේ සේවකයින්ට යවන ඕනෑම ලිපියක් කියවීමට අපට අයිතියක් ඇත. වෛරසයක් වැනි ඕනෑම ලිපියක හෝ එහි ඇමුණුමේ අනාරක්ෂිත අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන්, එය ඉවත් කිරීමට හෝ ප්‍රමාද කිරීමට අපට අයිතියක් ඇත.

9. කුකී ප්‍රතිපත්තිය

අපගේ වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි, ඒවා කුඩා කේත කැබලි සහ ඔබේ පරිගණකයේ අපගේ වෙබ් අඩවියේ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරන ගොනු වේ. අපි කුකීස් එකතු කරන විට, අප එය භාවිතා කරන ආකාරය සහ අප ගබඩා කරන විට කුමන තොරතුරුද යන්න පහත විස්තර කරමු.

කුකීස් බාගත කිරීම අවලංගු කිරීමට ඔබට අයිතියක් ඇත, නමුත් ඒ සමඟම, අපගේ වෙබ් අඩවියේ හොඳ ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කළ නොහැක.

විකිපීඩියාවේ කුකීස් ගැන ඔබට වැඩිදුර කියවිය හැකිය මෙහි.

කුකීස් භාවිතය

ඔබට අවශ්‍යද නැද්ද යන්න පිළිබඳව ඔබට විශ්වාස නැත්නම් අපගේ වෙබ් අඩවිය නිසි ලෙස හා නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කුකීස් භාවිතා කිරීම අපි නිර්දේශ කරමු. ඔබට කුකීස් අවශ්‍ය බව ඔබට විශ්වාස නම් ඔබට එය අක්‍රිය කළ හැකිය. ඔබ භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය සේවාව සැපයීම සඳහා සියලු කුකීස් භාවිතා කරන බව ඔබ තේරුම් ගත යුතුය.

කුකීස් අක්රිය කිරීම

ඔබගේ බ්‍රව්සරය කුකීස් භාවිතා කිරීමෙන් වළක්වා ගත හැකිය. ඔබගේ බ්‍රව්සරය මඟින් කුකීස් භාවිතය සීමා කිරීම සඳහා මෙම ශ්‍රිතය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ පිවිසෙන හෝ සංචාරය කිරීමට අදහස් කරන සියලුම වෙබ් අඩවි වල ක්‍රියාකාරිත්වය වෙනස් කළ හැකි බව ඔබ තේරුම් ගත යුතුය. සාමාන්‍යයෙන්, කුකී අක්‍රීය කිරීමෙන් වෙබ් අඩවියේ ඇතැම් විශේෂාංග සහ හැකියාවන් අක්‍රීය වනු ඇත, එබැවින් ඔබ කුකී අක්‍රීය නොකරන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.

අදාළ කුකීස් විද්‍යුත් තැපෑල

ඔබ දැනටමත් අප සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, ලියාපදිංචි හෝ දායක නොවීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි යම් යම් දැනුම්දීම් ඔබට පෙන්වීමට අපගේ වෙබ් අඩවියට පරිශීලකයා මතක තබා ගත හැකිය. අපි පුවත් පත්‍රිකා දායක සේවා සපයන්නෙමු. මෙම ශ්‍රිතය භාවිතා කරන විට, අපි ඔබට මතක ඇති කුකීස් භාවිතා කරමු.

අදාළ කුකී ඇණවුම් හැසිරවීම

අපගේ වෙබ් අඩවිය ඔබේ ඇණවුම කුකියක් සමඟ මතක තබා ගනී, ඔබ තෝරාගත් නිෂ්පාදන සහ ඔබේ ඇණවුම අවලංගු කිරීම හෝ සංස්කරණය කිරීම ඇතුළුව සැකසීමට පහසුකම් සැපයීම සඳහා ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවිය තවදුරටත් භාවිතා කරන විට ඒවා සිහිපත් වේ.

අදාළ කුකීස් පෝරම

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියේ කිසියම් පෝරමයක් පුරවන්නේ නම්, අනාගත භාවිතය හෝ ලිපි හුවමාරුව සඳහා කුකීස් මඟින් ඔබේ පරිශීලක දත්ත සුරැකිය හැක.

තෙවන පාර්ශව කුකීස්

අපගේ වෙබ් අඩවියේ තෙවන විශ්වාසදායක පාර්ශවයන් විසින් සපයන ලද කුකීස් භාවිතා කළ හැකිය. අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන විට ඔබට හමුවිය හැකි තෙවන පාර්ශවීය කුකීස් පහත අපි වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු.

අපි අපගේ වෙබ් අඩවිය විශ්ලේෂණය කිරීමට අවශ්‍ය ගූගල් විශ්ලේෂණ භාවිතා කරමු. කුකීස් වලට අපගේ වෙබ් අඩවියේ ගත කළ කාලය, ඔබ පිවිසෙන පිටු, ඔබ කැමති අන්තර්ගතය, ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන කාලය නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.

ඔබට ගූගල් විශ්ලේෂණ කුකී තොරතුරු ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගත හැකිය මෙහි.

වෙබ් අඩවිය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වීමට නම්, කුකීස් සක්‍රිය කර තබන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු.

10. ආරක්ෂක

ඔබගේ දත්ත ගබඩා කිරීමේ ආරක්ෂක පියවර අපි ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකන අතර ඒවායේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා සියලු සාධාරණ පියවර ගන්නෙමු. දත්ත මත පදනම්ව, ඔබගේ දත්ත නැතිවීම හෝ අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපි මුරපද ආරක්ෂාව, සංකේතනය, ප්‍රවේශ පාලනය, උපස්ථ, හුවමාරු ප්‍රමිතීන් සහ පාරිසරික අඛණ්ඩතාව පාලනය කිරීමේ කාර්යයන් භාවිතා කරමු.

අවධානය: අපි ඔබේ ණය හෝ හර කාඩ්පත් තොරතුරු ගබඩා නොකරන්නෙමු. ඔබ ගෙවීමට භාවිතා කළ ඔබගේ කාඩ්පතේ දත්ත සැමවිටම සංකේතනය කර ඇති අතර ගබඩා නොවේ.

11. ප්‍රශ්න සහ ඉල්ලීම්

අපගේ සේවාවන්හි රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය, දත්ත ආරක්ෂාව හෝ ඒවා භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඔබට අමතර ප්‍රශ්න ඇත්නම්, මෙම තොරතුරු සඳහා ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: info@vnz.bz

AAAA ADVISER

  • ආතර් එව්ලින් ගොඩනැගිල්ල චාර්ල්ස්ටවුන්, නෙවිස්, ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස්
  • පාරිභෝගික උපකාරක
  • දුරකතන අංකය:
  • + 442038079690
  • info@vnz.bz